Chcesz wprowadzić dane do bazy?
Nie masz jeszcze konta?

Drodzy członkowie oraz sympatycy

Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego,

Zwracamy się do Was z prośbą o wyrażenie opinii na temat pomysłu jaki pojawił się w naszych głowach. Planujemy mianowicie rozpoczęcie prac nad drugą edycją Atlasu ptaków lęgowych Lubelszczyzny.

Skąd ten pomysł? Niedługo, bo już za dwa lata, minie 20 lat (sic!) od pierwszego wydania naszego atlasu. Jak pewnie zaobserwowaliście, w międzyczasie zaszło dużo zmian w liczebnościach wielu gatunków. Jednocześnie znacznie wzrosła nasza wiedza na temat awifauny regionu. W konsekwencji wejścia do Unii Europejskiej powstały opracowania dotyczące rozmieszczenia i liczebności awifauny w obszarach Natura 2000. Dodatkowo wdrożono regularny i coroczny monitoring wielu gatunków (w tym pospolitych) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wreszcie, część z nas prowadziła własne badania ukierunkowane na konkretne gatunki….

Jak zapewne większość z Was wie 8 lat temu, powstała elektroniczna wersja Kartoteki Awifauny Lubelszczyzny (www.kartoteka.lto.org.pl), która jest dostępna online. Jej struktura i zestaw zbieranych informacji jest dość szeroki ale niestety nie uwzględnia w pełni „atlasowych” potrzeb. Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku prac stricte atlasowych należałoby wprowadzić rozwiązanie nie tylko przystosowane do zbierania takich danych (w zbieranie danych o gatunkach pospolitych) ale również takie, które w szybki i wygodny sposób umożliwi zbieranie i prezentacje danych z wykorzystaniem potencjału obecnej technologii.

Wszystko to jednak wymaga pracy ludzi, którzy w przypadku pozytywnego i wystarczającego odzewu, przygotują odpowiednie narzędzia do zbierania danych. Oczywiście jeszcze więcej pracy i zaangażowania wymagać będą prace terenowe. Jak widzicie na załączonej mapie, nasz region został podzielony na 302 pola atlasowe, każde o boku 10 km. W związku z tym, przed przystąpieniem do prac nad dostosowaniem kartoteki lub/oraz stworzenia aplikacji, chcielibyśmy Was poprosić o wyrażenie opinii oraz zadeklarowanie udziału w pracach nad atlasem.

Wszelkie uwagi i pomysły prosimy kierować na adres: kontakt@lto.home.pl